Click vào tên bài hát để download - Click vào icon cái loa để nghe online - Yêu cầu bài hát và ư kiến đóng góp xin gửi về vampire_no13@yahoo.co.uk

Belle (russian version) 

Chiều hải cảng

Chiều ngoại ô Matxcova 

Đôi bờ 

Nụ cười

Triệu triệu bông hồng