Click vào tên bài hát để download - Click vào icon cái loa để nghe online - Yêu cầu bài hát và ư kiến đóng góp xin gửi về vampire_no13@yahoo.co.uk

Bird of wounds - instrument: flute 

Chiều Matxcova - instrument: balalaika 

Đêm thấy ta là thác đổ - instrument: violin 

Em ơi, Hà Nội phố 

Eternal flame - instrument: saxophone 

Europa - Carlos Santana 

If - instrument: violin 

Không c̣n mùa thu - Trần Mạnh Tuấn 

Love story - Paul Maria 

Spanish Guitar - Gary Moore 

Victory - Bond