Click vào tên bài hát để download - Click vào icon cái loa để nghe online - Yêu cầu bài hát và ư kiến đóng góp xin gửi về vampire_no13@yahoo.co.uk

Guantanamera - Compay Segundo 

La camisa negra - Juanes 

La paloma - Julio Iglesias 

Obsesion - Aventura 

Regresa a mi - Il Divo