Click vào tên bài hát để download - Click vào icon cái loa để nghe online - Yêu cầu bài hát và ư kiến đóng góp xin gửi về vampire_no13@yahoo.co.uk

Il Volo - Zucchero 

In assenza di te - Laura Pausini 

L'Italiano - Adriano Celentano 

Ti Amero - Il Divo 

Ti Amo - Umberto Tozzi