Welcome: http://trungdung.free.fr

 Pham Trung Dung 's Website

..Tôi mong về Hà nội
Để nghe gió sông Hồng thổi
Để thương áo len cài vội
Một chiều đông rét mướt

Tôi mong về Hà nội
T́m lại tiếng ve ngày trẻ dại
Giọt sương sớm trên cành đào phai
Mùi hương ngát Nghi Tàm thuở ấy...